TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

placeholder image

Đỗ Thị Huệ Phương - 23/11/17

Kiến nghị về việc: Bao giờ mới ban hành áp dụng giá tính thuế đất.

Nội dung kiến nghị: Tôi nhận chuyển nhượng của cá nhân tại Khu đô thị Sao Mai, bộ phận 1 của của TP Long Xuyên hẹn tôi ngày 01/7/2017 nhận giấy CN quyền sử dụng đất, nhưng đến nay 31/7/2017 tôi vẫn chưa thấy bộ phận 1 của gọi lấy giấy, tôi có hỏi bộ phận 1 cửa thì họ trả lời khu đó chưa áp được giá tính thuế. Tôi thấy...

placeholder image

Nguyễn Như Quỳnh - 23/11/17

Kiến nghị về việc: Chậm trễ trong việc xử lý quyết định thôi quốc tịch Việt Nam

Nội dung kiến nghị: Tôi tên là Nguyễn Như Quỳnh, sinh ngày 26/07/1988 tại Hà Nội, hiện cư trú tại Berolinastr. 14, 10178 Berlin, CHLB Đức, số hộ chiếu B2083945. Ngày 30/08/2016, tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ để làm thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam cho Đại sứ quán VN tại Berlin, CHLB Đức. ĐSQ VN đã có giấy xác nhận việc ti...

placeholder image

Nguyễn Như Quỳnh - 23/11/17

Kiến nghị về việc: Chậm trễ trong việc xử lý quyết định thôi quốc tịch Việt Nam

Nội dung kiến nghị: Bản bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện cho Phản ánh kiến nghị mã số PAKN.2017.20655. Tôi tên là Nguyễn Như Quỳnh, sinh ngày 26/07/1988 tại Hà Nội, hiện cư trú tại Berolinastr. 14, 10178 Berlin, CHLB Đức, số hộ chiếu B2083945, số CMTND 012546318. Ngày 30/08/2016, tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ để làm thủ tục xin ...

placeholder image

Vũ đức Khoa - 21/11/17

Kiến nghị về việc: Kiến nghị về việc giải quyết chế độ chất độc da cam ở Huyện Hưng Hà

Nội dung kiến nghị: Kính Gửi Thủ Tướng Chính Phủ. Tôi là con của một thương binh ở Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Từ mấy năm nay, theo chế độ trợ cấp đối với những người bị ảnh hưởng chất độc dioxin, tôi đã đối chiếu và thấy rằng các điều kiện để bố tôi được đi kiểm tra là phù hợp: là người chiến đấu tạ...

placeholder image

Bùi Ngọc Vũ - 20/11/17

Kiến nghị về việc: Đơn kiến nghị

Nội dung kiến nghị: về việc các cấp chính quyền không bàn giao đất nhà ở đã 22 năm