TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

placeholder image

Nguyễn văn An - 07/12/17

Kiến nghị về việc: Lương không tương xứng với công việc

Nội dung kiến nghị: Trong ngành giáo dục nhân viên kế toán của các trường học làm việc nhiều,kiêm nhiệm đủ thứ mà lại không có chế độ hưởng ưu đãi,còn nhân viên y tế thì trái ngược lại rất rảnh rổi mà lại hưởng 20% ưu đãi,điều này rất bất công cho những ai là nhân viên kế toán đang công tác tại các trường học,tôi có ki...

placeholder image

Nguyễn thị mai - 07/12/17

Kiến nghị về việc: Về bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung kiến nghị: Hiện nay làm bảo hiểm thất nghiệp chúng tôi phải đến tận trung tâm việc làm của tỉnh để đăng kí rất xa xôi và nhiều thủ tục nhiều khi có con nhỏ phải chở theo một người làm hai ba người đi cùng mất nhiều thời gian chưa kể hưởng 6 tháng phải đi thông báo 6 lần, tiền của dân đóng mà sao phải mất nhiều...

placeholder image

Ngô Thị Lan Hương - 07/12/17

Kiến nghị về việc: Về việc đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu

Nội dung kiến nghị: Tôi xin được trình bày và kiến nghị với Văn phòng Chính Phủ một việc như sau: Ngày 19/08/2016 tôi có tham dự đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 và đã trúng đấu giá trúng số lượng 19.996 cổ phần. Hiện tôi đang là cổ đông của Tổng công ty này. Theo quy định t...

placeholder image

Tăng Thị Sín - 05/12/17

Kiến nghị về việc: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (20 năm chờ được cấp mặc dù đủ kiện theo quy định của pháp luât)

Nội dung kiến nghị: Ngày 31 tháng 8 năm 1993 gia đình tôi có mua của UBND xã Thanh Trì một mảnh đất với diện tích là 140 m2 do ông Nguyễn Văn Sệ chủ tịch UBND xã thời đó ký giấy bàn giao với mức giá thống nhất là 150.000đ/m2. Gia đình tôi đã phải nộp đủ số tiền là 21.000.000đ (Hai mươi mốt triệu đồng chẵn) và được nhận...

placeholder image

Nguyễn Vĩnh Phúc - 05/12/17

Kiến nghị về việc: Về việc đề nghị thay đổi cơ bản chính sách đối với người vừa nghỉ mất sức lao động đồng thời là thương binh khi giám định gộp để nghỉ mất sức lao động

Nội dung kiến nghị: THƯ KIẾN NGHỊ “Về việc đề nghị thay đổi cơ bản chính sách đối với người vừa nghỉ mất sức lao động đồng thời là thương binh khi giám định gộp để nghỉ mất sức lao động”. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ (Chính phủ & người dân) Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Địa chỉ: KI – Lê Văn Hưu, KP3, Phú Thủy, Pha...