TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

placeholder image

Tăng Thị Sín - 17/10/17

Kiến nghị về việc: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (Đề nghị lần 2)

Nội dung kiến nghị: Từ hơn 20 năm nay gia đình tôi đã rất nhiều lần làm đơn gửi Uỷ ban Nhân dân phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội xem xét giải quyết, nhiều lần tôi cũng đã đến trực tiếp trụ sở Uỷ ban Nhân dân phường để đề nghị giải quyết. Tuy nhiên, tôi chỉ nhận được câu trả lời của cán bộ UBND phụ trách địa ...

placeholder image

Tăng Thị Sín - 17/10/17

Kiến nghị về việc: Đề cấp giấy chứng quyền sử dụng đất cho mảnh đất được sử dụng từ 31/8/1993 (Lần 3)

Nội dung kiến nghị: Ngày 31 tháng 8 năm 1993 gia đình tôi có mua của UBND xã Thanh Trì một mảnh đất với diện tích là 140 m2 do ông Nguyễn Văn Sệ chủ tịch UBND xã thời đó ký giấy bàn giao với mức giá thống nhất là 150.000đ/m2. Gia đình tôi đã phải nộp đủ số tiền là 21.000.000đ (Hai mươi mốt triệu đồng chẵn) và được nhận...

placeholder image

Nguyễn Vĩnh Phúc - 13/10/17

Kiến nghị về việc: Về việc phản ánh Sau khi nhận được văn bản trả lời của UBND tỉnh Bình Thuận.

Nội dung kiến nghị: ĐƠN PHẢN HỒI “Sau khi nhận được văn bản trả lời của UBND tỉnh Bình Thuận” Kính gửi: Văn phòng Chính phủ (nguoidan.chinhphu.vn) UBND tỉnh Bình Thuận trả lời đơn phản ánh cho công dân: “Né trách nhiệm – Bồi thường” khi giải quyết chế độ cho Người có công với cách mạng. Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Phúc. Đ...

placeholder image

Phạm Thị Kim Trâm - 13/10/17

Kiến nghị về việc: Cục Thi Hành Án Dân Sự TPHCM chậm thi hành án

Nội dung kiến nghị: Cục Thi Hành Án Dân Sự TPHCM kéo dài 5 năm mà chưa giải quyết xong, đến lúc có khách mua đấu giá nhà thì ra thông báo số 7042/TBTHADS tạm dừng bán đấu giá mà không có thời hạn đến nay đã hơn 2 tháng, tôi có đăng ký gặp lãnh đạo Cục biên nhận số 989 ngày 6/7/2017 nhưng chờ mãi không thấy sắp xếp cho ...